O produkcieNajczęściej zadawane pytania

 • 1. Co to jest TioCem®?
  Jest to cement fotokatalityczny, który posiada w swoim składzie fotokatalizator w postaci nanometrycznego tlenku tytanu TiO2.
 • 2. Czy dwutlenek tytanu TiO2 jest substancją szkodliwą?
  Dwutlenek tytanu TiO2 nie jest ani toksyczny, ani niebezpieczny. Dwutlenek tytanu jest powszechnie wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu. Szczególne znaczenie dla większości zastosowań ma jego barwa, stanowiąca wzorzec koloru białego (biel tytanowa). Z tego powodu TiO2 jest istotnym surowcem do produkcji pigmentów, farb, tworzyw sztucznych, papieru, barwnych atramentów, a także ze względu na nietoksyczne oddziaływanie, do wytwarzania kosmetyków i produktów farmaceutycznych.
 • 3. Co to jest TX Active®?
  Jest to technologia, która została opracowana i opatentowana przez firmę Italcementi. Materiały lub produkty wykonane w tej technologii, ze względu na swoje właściwości fotokatalityczne, są zdolne do zredukowania niektórych zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych przy zachowaniu pierwotnej estetyki tych produktów przez długi czas. TX Active® jest znakiem jakości wyrobów budowlanych wyprodukowanych na bazie cementów fotokatalitycznych.
 • 4. Co to jest fotokataliza?
  Jest to termin oznaczający zjawisko przyśpieszenia reakcji chemicznej pod wpływem światła. Zacznijmy od wyjaśnienia pojęcia fotoliza. Fotoliza (fotodysocjacja) jest to rozpad cząsteczek związku chemicznego pod wpływem światła np. zachodząca w roślinach zielonych fotoliza wody na wodór (wykorzystywany w dalszym etapie fotosyntezy) i tlen (wydalany do atmosfery). Naturalna reakcja fotolizy jest stosunkowo wolna, ale istnieje możliwość jej przyspieszenia przez zastosowanie specjalnego związku chemicznego zwanego katalizatorem. Ponieważ katalizator jest aktywowany światłem, nosi nazwę fotokatalizatora, a proces z jego udziałem określamy terminem fotokatalizy.
 • 5. Czy potrzebne jest specjalne oświetlenie dla reakcji fotokatalizy?
  Nie, naturalne światło słoneczne jest wystarczające do przebiegu reakcji fotokatalizy.
 • 6. Jakie substancje mogą ulegać degradacji pod wpływem fotokatalizy?
  Jest to dość szeroki zakres związków nieorganicznych i organicznych. Są to przede wszystkim tlenki azotu (NOx), tlenki siarki (SOx), tlenek węgla (CO), ozon (O3), amoniak (NH3), siarkowodór (H2S), węglowodory wielochlorowcowe (np. CH2Cl2, CHCl3, CCl4 , C2HCl3, C2Cl4), dioksyny, chlorobenzen, chlorofenol, węglowodory (np. CH3OH, C2H5OH, CH3COOH, CH4, C2H6, C3H8, C2H4, C3H6), węglowodory aromatyczne (benzen, fenol, toluen, etylobenzen, o-ksylen), pestycydy (Tradimefon, Primicarb, Asulam, Diazinon, MPMC, atrazyny) jak również bakterie, wirusy i grzyby.
 • 7. Jaka jest szybkość reakcji utleniania tlenków azotu NOx?
  Szybkość fotokatalityczego utleniania zależy od natężenia światła i przepływu powietrza. W testach laboratoryjnych, co najmniej jedna trzecia zawartego w próbce NOx ulegała natychmiastowemu utlenianiu.
 • 8. Czy są czynniki mające wpływ na skuteczność reakcji utleniania?
  Degradacja zanieczyszczeń zawartych w powietrzu przez fotokatalizator jest reakcją kontaktową. Światło i powietrze musi mieć kontakt z powierzchnią betonową zawierającą fotokatalizator.
 • 9. Czy fotokatalizator zużywa się w procesie oczyszczania?
  Nie, proces fotokatalitycznego oczyszczania nie powoduje zużywania się fotokatalizatora. Dwutlenek tytanu jako fotokatalizator, nie ulega zużyciu podczas zachodzących reakcji, więc opisane procesy są długotrwałe i stale odnawialne.
 • 10. Jaka jest skuteczność oczyszczania powietrza przez wyroby na bazie cementu TioCem®?
  Przykładowo, powierzchnia o wielkości boiska piłkarskiego (7140 m²) wykonana z produktów na bazie cementu TioCem®, jest w stanie wchłonąć w ciągu roku taką ilość tlenków azotu, które emitowane są przez 100 samochodów marki VW Golf, przejeżdżających 17 000 km każdy.*
  *VW Golf z silnikiem benzynowym 1,4 TSI DSG (Euro 5)

Newsletter

Newsletter