Realizacje

Budownictwo drogowe: Ekrany dźwiękochłonne

Ekrany dźwiękochłonne (ekrany akustyczne) są stosowane w budownictwie drogowym do ochrony przed hałasem powstającym na drogach i autostradach. Zastosowanie technologii TX Active® w produkcji ekranów daje bardzo efektywne rozwiązanie, korzystnie wpływające na poprawę czystości powietrza. Polega ono na wychwytywaniu i rozkładzie zanieczyszczeń spowodowanych emisją spalin, a dotyczy to głownie zawartości tlenków azotu NOx, a także aldehydów, benzenu i innych związków organicznych. Ponieważ ekrany są montowane najbliżej źródeł emisji (tzn. przy drogach), efektywność procesu oczyszczania powietrza jest bardzo wysoka. Jest to szczególnie istotne dla poprawy jakości powietrza w dużych aglomeracjach miejskich i miejscach o intensywnym ruchu samochodowym. Aktywna powierzchnia ekranu wykonana w technologii TX Active® nie wymaga żadnych dodatkowych zabiegów wspomagających (jest bezobsługowa), gdyż aktywatorem procesu oczyszczania jest darmowe promieniowanie słoneczne.


Bardzo istotnym jest fakt, że proces oczyszczania jest długotrwały i stale odnawialny, gdyż katalizator odpowiedzialny za tą właściwość nie zużywa się w procesie oczyszczania.

Dodatkowym efektem zastosowania technologii TX Active® w ekranach dźwiękochłonnych jest proces utleniania zabrudzeń organicznych, korzystnie wpływających na estetykę takiego elementu.

Newsletter

Newsletter