Realizacje

Budownictwo drogowe: Tunele

Tunele samochodowe stają się coraz częściej alternatywą dla zmniejszenia uciążliwości ruchu samochodowego w obszarach silnie zurbanizowanych lub ograniczenia ingerencji w środowisko naturalne. Dzięki zastosowaniu technologii TX Active® wnętrze tunelu może uzyskać specjalne właściwości, polegające na znaczącym zmniejszeniu stężenia tlenków azotu NOx, pochodzących ze spalin samochodowych. Oprócz poprawy jakości powietrza w obrębie tunelu uzyskujemy dodatkowe cechy istotne dla właściciela tunelu i kierowców. Jest to poprawa bezpieczeństwa przez uzyskanie jasnego i czystego wnętrza tunelu, które zwiększa pole widzenia kierowców i komfort jazdy. Fotokatalityczna powierzchnia jest w tym przypadku aktywowana przez zastosowanie lamp emitujących promieniowanie UV skierowanych na ściany tunelu. Dzięki temu wszystkie właściwości oczyszczające są zachowane, a proces jest długotrwały i stale odnawialny, gdyż katalizator odpowiedzialny za tą właściwość nie zużywa się w procesie oczyszczania.

Newsletter

Newsletter