Realizacje

Budownictwo mieszkaniowe: Kostka brukowa

Betonowa kostka brukowa o właściwościach fotokatalitycznych jest nowoczesnym materiałem budowlanym o wysokich walorach ekologicznych, trwałościowych i estetycznych. Szczególne znaczenie takiej kostki widać w zastosowaniu jej jako nawierzchni drogowych i chodnikowych eksploatowanych w obszarach intensywnego ruchu samochodowego. Dzięki jej aktywnej powierzchni, uzyskujemy poprawę czystości powietrza, a tym samym wzrost jakości życia ludzi narażonych na negatywne oddziaływanie spalin i smogu. Oprócz właściwości fotokatalitycznych, kostki brukowe na bazie cementu TioCem® charakteryzują się wysokimi parametrami technicznymi: wysoką wytrzymałością, niską nasiąkliwością oraz wysoką mrozoodpornością w obecności środków odladzających, co przekłada się na ich dłuższą trwałość. Świadczą o tym wyniki prac badawczych, a w szczególności wszystkie zrealizowane w ostatnich latach obiekty.

Na polskim rynku są już dostępne ekologiczne, betonowe kostki brukowe wykonane na bazie cementu TioCem®
Producent ZPB Kaczmarek
Producent KOST-BET
Producent CEG-TOR
Producent ZIEL-BRUK Makarewicz

Newsletter

Newsletter