Strefa Architekta

Budownictwo Ekologiczne LEED i BREEAM

Systemy oceny budynków LEED i BREEAM to dwa systemy certyfikacji ekologicznej dla budynków. Do głównych kryteriów branych pod uwagę w trakcie oceny budynku należy zaliczyć m.in. zużycie energii i wody, jakość powietrza we wnętrzu, wykorzystanie ekologicznych materiałów, ilość wytwarzanych odpadów oraz zapewnienie dobrych warunków pracy w takim budynku. Wszystko to wpływa na ostateczną ocenę i przyznanie określonej ilości punktów w skali danego systemu. Budynek otrzymuje wstępną ocenę na etapie projektowania, a następnie końcową - już po realizacji. W zależności od tego jak wysoko zostanie oceniony, przyznawany jest certyfikat z uzyskanym wynikiem (można otrzymać do 110 punktów).

Uwzględnienie kilku czynników (np. użytych materiałów) na etapie projektowania może w znaczący sposób przyczynić się do uzyskania odpowiednio wysokiej sumy punktów przy ocenie końcowej. Takie rozwiązanie redukuje koszty związane z przeróbkami już istniejących budynków lub będących w trakcie realizacji, w których inwestor chce zwiększyć ilość otrzymanych punktów, a tym samym otrzymać wyższą kategorię certyfikatu.

System LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) umożliwia certyfikowanie obiektów deweloperskich, budynków przemysłowych, biurowych, hoteli, a także budynków mieszkaniowych – wyjątkiem są domy jednorodzinne, dla których taki certyfikat dostępny jest tylko na terenie USA.

System certyfikacji BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Metod) obejmuje obiekty handlowe, przemysłowe i biurowe. Inne budynki podlegają pod indywidualną ocenę.

Ocenę wystawia specjalny konsultant – asesor. Minimalna liczba punktów jaką trzeba otrzymać, aby uzyskać certyfikat z najniższą oceną, wynosi 30 dla BREEAM oraz 40 dla LEED.

Zastosowanie produktów wykonanych w technologii TX Active® umożliwia uzyskanie dodatkowych punktów w ocenie budynku.


Szacunkowa kalkulacja punktów dla certyfikatu LEED przy zastosowaniu cementu TioCem®
Kategorie Punkty
Sustainable Sites
Credit 7.1 Heat Island Effect, Non-Roof
Credit 7.2 Heat Island Effect, Roof

1
1
Energy and Atmosphere
Credit 1 Optimize Energy Performance

1 do 4
Materials and Resources
Credit 4 Recycled Content
Credit 5 Regional Materials

1 do 2
1 do 2
Innovation and Design Process*
Credit 1.1 Exceptional Performance, Heat Island Effect
Credit 1.2 Exceptional Performance, Pollution Abatement
Credit 1.3 Durability
Credit 1.4 Indoor Air Quality
Credit 2 LEED Accredited Professional

1
1
1
1
1
SUMA 10 do 15
*możliwe jest uzyskanie maksymalnej ilości punktów (4) w tej kategorii


Newsletter

Newsletter