Strefa Architekta

Specyfikacja techniczna

Cement fotokatalityczny TioCem® jest produkowany w technologii TX Active® przez grupę HeidelbergCement. Na rynku polskim cement TioCem® i TioCem® white jest dystrybuowany przez GÓRAŻDŻE CEMENT S.A.

TioCem® jest oferowany luzem i dostępny w dwóch odmianach: TioCem® - CEM II/A-S 42,5 R (tx) – szary TioCem® white - CEM I 52,5 R (tx) – biały

W przypadku odmiany CEM II/A-S 42,5 R (tx) istnieje możliwość zamówienia cementu w opakowaniach typu Big-Bag (ok. 800 kg), na palecie Euro.


ZALECANE KIERUNKI ZASTOSOWANIA CEMENTU TioCem®
 • produkcja kostki brukowej,
 • produkcja dachówki cementowej,
 • produkcja elementów fasadowych,
 • wykonawstwo nawierzchni drogowych,
 • produkcja ekranów akustycznych i ochronnych w budownictwie drogowym,
 • produkcja drogowych barier bezpieczeństwa,
 • wykonawstwo okładzin ścian tuneli,
 • produkcja tynków i farb cementowych

Właściwości fizyczne i mechaniczne cementu TioCem® spełniają wymagania normy EN 197-1 "Cement – Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku".


CECHY CHARAKTERYSTYCZNE CEMENTU TioCem®
 • zawiera aktywny fotokatalizator,
 • wysoka wytrzymałość wczesna,
 • wysokie wytrzymałości w okresie normowym (28 dni),
 • stabilne parametry jakościowe,
 • wysoki stopień białości – w przypadku cementu białego


Średnie parametry mechaniczne i fizyczne cementu TioCem®

Właściwość Wymagania wg PN-EN 197-1 TioCem® CEM II/A-S 42,5 R (tx)
Zmiany objętości, Le Chatelier ≤ 10 mm 0,7 mm
Początek czasu wiązania ≥ 60 minut 155 minut
Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach ≥ 20 MPa 27,7 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≥ 42,5 MPa
≤ 62,5 MPa
56,1 MPa
Powierzchnia właściwa Blaine'a - 4610 cm2/g
Wodożądność - 28,2 %
Zawartość siarczanów (SO3) ≤ 4 % 2,6 %
Zawartość chlorków (Cl-) ≤ 0,1 % 0,03 %


Średnie parametry mechaniczne i fizyczne cementu TioCem® White

Właściwość Wymagania wg PN-EN 197-1 TioCem® White CEM I 52,5 R (tx)
Zmiany objętości, Le Chatelier ≤ 10 mm 1,0 mm
Początek czasu wiązania ≥ 45 minut 150 minut
Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach ≥ 30 MPa 41,0 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≥ 52,5 MPa 64,0 MPa
Powierzchnia właściwa Blaine'a - 6200 cm2/g
Wodożądność - 30,5 %
Stopień białości - 85 %
Strata prażenia ≤ 5 % 2,5%
Pozostałość nierozpuszczalna ≤ 5 % 3,8%
Zawartość siarczanów (SO3) ≤ 4 % 2,8%
Zawartość chlorków (Cl-) ≤ 0,1 % 0,01 %


Newsletter

Newsletter