Strefa Architekta

Zobacz co zyskasz

Nieograniczona możliwość zastosowania betonu architektonicznego w technologii budowlanej daje architektowi narzędzie, by wnieść idealną harmonię pomiędzy projektowanym obiektem a otoczeniem. Prowadzi to do powstania misternie zaprojektowanych budynków, które trwale wzbogacają miejską zabudowę. Problemem w szerszym rozprzestrzenieniu się betonu architektonicznego jest obawa o jego wygląd w całym okresie życia budynku. Często stosowane białe lub kolorowe elewacje tracą swoje walory wizualne przez zanieczyszczenia osadzające się na ich powierzchni. Z upływem czasu, pogarszająca się estetyka budynku stanowi problem zarówno dla właściciela, jak również dla architekta będącego autorem projektu. Okresowe czyszczenie elewacji jest działaniem tymczasowym, generującym coraz większe koszty. Rozwiązaniem powyższych problemów jest zastosowanie technologii TX Active® w betonie architektonicznym, polegającej na użyciu cementu TioCem® w przygotowaniu mieszanki betonowej. Elewacja wykonana z takiego betonu zapewnia trwałe zachowanie walorów estetycznych przez specjalne właściwości „samooczyszczające”, uzyskane poprzez fotokatalityczną powierzchnię licową. Ważny jest również fakt, że taki obiekt będzie aktywnie chronił środowisko dzięki redukcji niektórych związków z zanieczyszczonego powietrza, co wpłynie pozytywnie na komfort mieszkańców.


  Samooczyszczanie

Możliwe jest uzyskanie kolorowego betonu (również białego) poprzez zastosowanie cementu TioCem®, który oprócz tego, że będzie bardzo mocny i trwały, zapewni również niezmienność barwy, dzięki swoim właściwościom "samooczyszczającym". Pomiary fotometryczne prowadzone na budynkach, gdzie taki beton został zastosowany pokazują, że mimo upływu lat zachowana jest pierwotna kolorystyka obiektu.


  Zmniejszenie zanieczyszczeń              Poprawa jakości powietrza

Zastosowanie materiałów betonowych (np. płyty elewacyjne, kostka brukowa, parkingi, dachówka) na bazie cementu TioCem® w projektach np. centrów handlowych, spowoduje zmniejszenie stężenia szkodliwych tlenków azotu NOx pochodzących z emisji transportowej w ich obszarze. Wpłynie to pozytywnie na jakość powietrza w otoczeniu tych budynków oraz na ich postrzeganie wśród klientów. Może też stanowić istotną korzyść dla miasta, w którym będzie znajdować się takie centrum – powstanie obiekt, który działa jak filtr oczyszczający powietrze. Dzięki obopólnej korzyści możliwe będzie łatwiejsze uzyskanie pozwolenia na budowę takiego obiektu.

  Czyste powietrze

Zastosowanie cementu TioCem® ma szczególne znaczenie w obiektach budowlanych, eksploatowanych w obszarach intensywnego ruchu samochodowego. Z względu na działanie redukujące zanieczyszczenia w powietrzu i zabrudzenia powierzchni betonowych.


  Zwiększenie bezpieczeństwa

Użycie białego betonu wykonanego w technologii TX Active®, oprócz efektów wizualnych i estetycznych, wspomaga również bezpieczeństwo. Beton z białego cementu pozostaje jasny nawet podczas deszczowej pogody. Ta jasność jest szczególnie ceniona ze względów bezpieczeństwa w transporcie drogowym, żegludze i na lotniskach.


  Certyfikat ekologiczny

Już na etapie projektowania istotne jest uwzględnienie czynników, które determinują uzyskanie przez budynek certyfikatu Ekologicznego Budownictwa LEED lub BREEAM. Zastosowanie cementu TioCem® umożliwia uzyskanie dodatkowych punktów, które mogą przesądzić o końcowym wyniku audytu.


  Przyjazne środowisku

Odpowiednie i świadome stosowanie innowacyjnych wyrobów na bazie cementu TioCem® może pozytywnie wpływać na otaczające środowisko naturalne. Dzięki swoim właściwościom wyroby takie wpisują się doskonale w strategię Zrównoważonego Rozwoju.

Newsletter

Newsletter