Strefa Inwestora

Budownictwo ekologiczne LEED BREEAM

LEED i BREEAM to dwa systemy certyfikacji ekologicznej budynków. Od 2010 roku dostępne są one także w Polsce. Polegają na ocenie obiektu, w trakcie której brane są pod uwagę m.in. energia, woda, jakość powietrza we wnętrzu, materiały, odpady. Wszystko to wpływa na ostateczną ocenę i przyznanie określonej ilości punktów w skali danego systemu. Budynek otrzymuje wstępną oceną na etapie projektowania, a następnie końcową - już po realizacji. W zależności od tego jak wysoko zostanie oceniony, przyznawany jest certyfikat z uzyskanym wynikiem ( można otrzymać do 110 punktów).

Dzięki systemowi LEED można certyfikować obiekty, które są dopiero w fazie projektowania lub też renowacji. Ponadto mowa tu o obiektach deweloperskich, budynkach przemysłowych, biurowych, hotelach, ale też mieszkaniach – wyjątkiem są domy jednorodzinne, dla których taki certyfikat dostępny jest tylko na terenie Stanów Zjednoczonych.

Z kolei certyfikat BREEAM obejmuje obiekty handlowe, przemysłowe, biurowe. Inne budynki podlegają pod indywidualną ocenę, o którą należy się starać w Building Research Establishment, która jest brytyjską organizacją zajmującą się zrównoważonym budownictwem. Ocenę wystawia specjalny konsultant – asesor. Minimalna liczba punktów jaką trzeba otrzymać, aby uzyskać certyfikat z najniższą oceną, wynosi 30 dla BREEAM oraz 40 dla LEED.

Uzyskanie pozytywnej oceny ma wpływ na podwyższenie wartości inwestycji, w odniesieniu do rynku nieruchomości.

Zastosowanie produktów wykonanych w technologii TX Active® umożliwia uzyskanie dodatkowych punktów w ocenie budynku.


Szacunkowa kalkulacja punktów dla certyfikatu LEED przy zastosowaniu cementu TioCem®
Kategorie Punkty
Sustainable Sites
Credit 7.1 Heat Island Effect, Non-Roof
Credit 7.2 Heat Island Effect, Roof

1
1
Energy and Atmosphere
Credit 1 Optimize Energy Performance

1 do 4
Materials and Resources
Credit 4 Recycled Content
Credit 5 Regional Materials

1 do 2
1 do 2
Innovation and Design Process*
Credit 1.1 Exceptional Performance, Heat Island Effect
Credit 1.2 Exceptional Performance, Pollution Abatement
Credit 1.3 Durability
Credit 1.4 Indoor Air Quality
Credit 2 LEED Accredited Professional

1
1
1
1
1
SUMA 10 do 15
*możliwe jest uzyskanie maksymalnej ilości punktów (4) w tej kategorii


Newsletter

Newsletter