Strefa Producenta

Program Innowacyjny Produkt


Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PIOG) wspiera innowacyjne produkty i rozwiązania. W przypadku oceny danego projektu brane są pod uwagę kryteria takie jak:
  • innowacyjność danego rozwiązania
  • wzrost użyteczności, czyli praktyczna przydatność użytkowa
Unia Europejska prowadzi też program wspierający działania ekologiczne, prowadzące do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Jest to Program Ramowy na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji. O dotacje mogą starać się przedsiębiorcy stosujący innowacyjne techniki, procesy czy wytwarzający produkty, które wpływają korzystnie na środowisko. Na wsparcie mogą liczyć małe i średnie przedsiębiorstwa lub też konsorcja zrzeszające większą liczbę podmiotów. Można uzyskać nawet do 50% całego poniesionego kosztu. Zgłaszane projekty powinny cechować się łatwością ich powielenia w szerszym zastosowaniu, a także dużymi korzyściami płynącymi z ich wykorzystania dla środowiska naturalnego.

Wdrożenie wyrobów betonowych wykonanych w technologii TX Active® w Państwa ofercie produktowej, umożliwia uzyskanie dofinansowania z powyższych programów wspierających innowacyjne rozwiązania, do których bez wątpienia zaliczają się produkty fotokatalityczne TX Active®.

Newsletter

Newsletter