Strefa Producenta

Znakowanie produktów TX Active®

Technologia "TX Active®" zawiera wymagania, które musi spełniać produkt zawierający w swoim składzie fotokatalizator, aby producent mógł posługiwać się znakiem towarowym TX Active®

Próbki wyrobów finalnych (np. kostka brukowa, dachówka), wyprodukowane na bazie cementu fotokatalitycznego TioCem®, są pobierane bezpośrednio od producenta i podlegają badaniom zgodnie z obowiązującymi normami.

Badanie przeprowadzane jest w laboratoriom HTC w Leimen (Niemcy), zgodnie z normą UNI 11247:2007. Jedynie wyroby spełniające standardy TX Active® mogą być oznaczone tym znakiem. Warunki stosowania oznakowania TX Active® i związane z tym regulacje są określone w umowie sublicencji zawieranej pomiędzy Górażdże Cement S.A. a producentem wyrobu budowlanego.

Umieszczenie oznakowania TX Active®" jest prestiżową deklaracją producenta spoiwa, zaprawy, betonu lub elementu betonowego. Mówi ona o tym, że:
  • produkuje on ekologiczny materiał, spełniający wymogi ochrony człowieka i środowiska,
  • stosuje technologię wysokiego zaawansowania redukującą zanieczyszczenie powietrza,
  • produkowane elementy w znaczący sposób podnoszą jakość życia,
  • stosuje najlepszą praktykę wytwarzania produktów.

Newsletter

Newsletter