Ekologia


Zanieczyszczenie powietrza spalinami jest jednym z największych współczesnych problemów ekologicznych, spowodowanym między innymi rosnącą z roku na rok ilością pojazdów. W dużych aglomeracjach miejskich intensywny ruch samochodowy zwiększa koncentrację zanieczyszczeń w powietrzu, dotyczy to przede wszystkim zawartości tlenków azotu NOx.

Tlenki azotu NOx są związkami wyjściowymi do tworzenia się ozonu, który może negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Oddziaływanie ozonu, głównego składnika miejskiego smogu, wzmaga dolegliwości u osób z chorobami układu oddechowego oraz wywołuje problemy z oddychaniem u osób zdrowych.

W grupie HeidelbergCement został opracowany nowoczesny produkt, który na drodze reakcji fotokatalitycznych usuwa zanieczyszczenia z powietrza – cement TioCem®.

TioCem® to szansa na poprawę jakości życia w dużych aglomeracjach miejskich, która od dziś jest możliwa do zrealizowania!

Czy wiesz że?

W procesie fotokatalizy trujące spaliny mogą być przekształcane w substancje nieszkodliwe dla zdrowia.

Dach domu (200m2) wykonany z dachówki na bazie cementu TioCem® jest w stanie wyeliminować emisję szkodliwych substancji wytwarzanych przez trzy instalacje ogrzewania gazowego.
Powierzchnia o wymiarach boiska piłkarskiego (7140 m2) z betonowej kostki brukowej zawierającej TioCem® może w ciągu roku oczyścić powietrze z NOx, które wyemitował samochód przejeżdżający 170 000 km rocznie.

Na Alejach Krasińskiego w Krakowie roczne stężenie NOx i NO2 jest przekraczane rokrocznie z tendencją do ciągłego wzrostu.

Wykonana w technologii TX Active® elewacja budynku "Cite de la Musique et des Beaux-Arts" w Chumber (Francja), po 77 miesiącach od wybudowania zachowuje swój pierwotny kolor.

Newsletter

Newsletter