Technologia

Technologia TX Active®

Technologia TX Active® opiera się na zastosowaniu substancji, która przyśpiesza naturalny rozkład zanieczyszczeń pod wpływem światła słonecznego. Technologia ta została opracowana i opatentowana przez firmę Italcementi. Materiały lub produkty w niej wykonane są zdolne do zmniejszania stężenia szkodliwych substancji w powietrzu oraz do zachowania pierwotnej estetyki tych wyrobów przez długi czas.
Skuteczność tego rozwiązania została potwierdzona przez niezależne ośrodki badawcze (CNR, ARPA, IspraResearchCenter). Tylko produkty spełniające określone wymagania, dotyczące ekologii oraz ochrony człowieka i środowiska, mogą być oznaczone znakiem TX Active®. Cement wyprodukowany w tej technologii badany jest zgodnie z normą UNI 11259. Wyroby finalne są badane zgodnie z normą UNI 11247.

Redukcja NOx

TioCem® to wysoko zaawansowany technologicznie cement, zawierający dwutlenek tytanu TiO2 – fotokatalizator aktywnie usuwający tlenki azotu NOx z zanieczyszczonego powietrza. Odbywa się to poprzez utlenianie szkodliwych tlenków do nieszkodliwych jonów azotanowych NO3 pod wpływem światła. Dlatego efektywne stosowanie tego cementu dotyczy powierzchniowych warstw betonu. Powstające na powierzchni betonu jony nie są niebezpieczne dla zdrowia - wraz z wodorotlenkiem wapnia tworzą sole, które są spłukiwane przez deszcz.


Beton samoczyszczący

TioCem® ułatwia usuwanie zabrudzeń organicznych, gromadzących się na powierzchni betonowej. Samooczyszczanie jest związane z działaniem aktywowanego promieniowaniem UV dwutlenku tytanu TiO2, w efekcie którego zabrudzenia organiczne ulegają utlenianiu. Dodatkowo, powierzchnia betonowa zostaje pokryta cienkim filmem wodnym, tworzącym płaszczyznę poślizgu. Zapobiega to nawarstwianiu się zanieczyszczeń i umożliwia ich łatwe usuwanie podczas zraszania betonu wodą (np. podczas opadu deszczu).


Rodzaje zastosowań ReferencjeDwutlenek tytanu TiO2 – fotokatalizator aktywnie usuwający tlenki azotu NOx z zanieczyszczonego powietrza. Odbywa się to poprzez utlenianie szkodliwych tlenków do nieszkodliwych jonów azotanowych NO3, pod wpływem światła.Newsletter

Newsletter